Objednávka předplatného

Měli jsme předplatné ve skupině
Objednáváme předplatné ve skupině
Nejsme dosud předplatitelé a objednáváme skupinu
ks
Uplatňované slevy, požadavky na změnu míst atd.